Uit het boek EVA EN HET PARADIJS: De beelden van Eva wijzen de weg naar een bijna vergeten en geheimzinige wereld. Een vrolijke fantasietuin waarin sprookjes en verre verhalen bloeien en alles nog is zoals het behoort te zijn.
Lang geleden kenden we allemaal zo'n tovertuin. Maar op de een of andere manier zijn sommigen van ons de sleutel van de poort kwijtgeraakt. Zij zijn verbannen uit het Paradijs en zwerven nu wat verdwaald rond in een dor en vreugdeloos landschap vol kennis en andere zinloze dingen.

 

Als zij de beelden van Eva zien, komt er vaak een blik van herkenning in hun ogen. "Ja natuurlijk, zeggen ze dan, Ik herinner het me weer, zo horen de dingen immers te zijn. Dat ik dát niet meer wist, hoe is het mogelijk!" En dan zijn ze heel verbaasd dat ze zó dom waren om zoiets belangrijks te vergeten.

 
De Vrolijke Act Het Raadselpaard